شرکت تعاونی فلزتراشان غرب مشهد بیشتر بدانید ←
photo_2020-02-26_18-24-25

افتتاحیه برق شهرک صنعتی توس

امروز هیئت مدیره شرکت تعاونی در افتتاحیه برق شهرک صنعتی توس که معاون وزیر صمت  جناب مهندس صالحی نیا و هیئت همراه ایشان ،