اهداف شرکت تعاونی

ترویج و تحکیم مشارکت ،همکاری و تعاون عمومی

تامین نیازهای مشارکت اجتماعی و فرهنگی اعضاء و کمک به تحقق عدالت اجتماعی

تاریخچه تأسیس شرکت تعاونی فلزتراشان غرب مشهد

  • شرکت تعاونی فلز تراشان غرب مشهد در آبان ماه سال ۱۳۸۸ به پیشنهاد اداره سامان دهی مشاغل شهرداری و همکاری و حمایت مدیریت صنف فلز تراش مشهد با رسالت سامان دهی تراش کاران مستقر در محور غرب مشهد در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید. تعداد اعضای حال حاضر این تعاونی ۱۱۸ نفر می باشد و مدیران این تعاونی با تلاش و پیگیری ۴ ساله نهایتا موفق به دریافت قطعه زمینی از شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی واقع در شهرک صنعتی توس فاز ۱ تحت عنوان فاز ۴ کارگاهی (فاز فلزتراشان) گردید که در حال حاضر قراردادهای مربوطه جهت ۱۰۰ نفر از اعضای این تعاونی با امور واگذاری شرکت شهرک های صنعتی منعقد گردیده است و واحد عمران و مهندسی این شرکت در حال آماده سازی زمین مورد نظر و خیابان کشی و قطعه بندی جهت ساخت و ساز اماکن کارگاهی متعلق به اعضا می باشد. شایان ذکر است مدیران این تعاونی تاکنون از هیچکدام از مصوبات و حق و حقوقات ناشی از سامان دهی صنوف استفاده ننموده اند و کاملا خودکفا و با سرمایه شخصی اعضا تا این مرحله پیشرفت کار داشته اند.