تعاونی فلز تراشان

این شرکت با اهداف  و موضوعات ذیل تأسیس گردیـد تا با همراهی و مشارکت اعضای جوان خود خدمتی موثر در عرصه فرهنگ و هنر این مرز و بوم انجام دهد.

اهداف شرکت:

۱-   ترویج و تحکیم مشارکت ،همکاری و تعاون عمومی

۲-  تامین نیازهای مشارکت اجتماعی و فرهنگی اعضاء و کمک به تحقق عدالت اجتماعی

۳-  تلاش در جهت تحقق اهداف فرهنگی انقلاب اسلامی

۴- تامین نیروی انسانی متعهد و متخصص جهت انجام فعالیت های شرکت