بهره برداری فاز 4 واحدهای صنفی تولیدی شرکت تعاونی فلزتراشان غرب مشهد – شهرک صنعتی توس

هیئت مدیره شرکت  تعاونی در افتتاحیه برق شهرک صنعتی توس

🌹تقدیم شاخه گل و تقدیر از زحمات کارکنان شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی 🌹

شرکت تعاونی فلزتراشان غرب مشهد با اهداف و موضوعات ذیل تأسیس گردیـد تا با همراهی و مشارکت اعضای جوان خود خدمتی موثر در عرصه فرهنگ و هنر این مرز و بوم انجام دهد.

اقدامات انجام شده

افتتاحیه برق شهرک صنعتی توس photo_2020-02-26_18-24-25

افتتاحیه برق شهرک صنعتی توس

امروز هیئت مدیره شرکت تعاونی در افتتاحیه برق شهرک صنعتی توس که معاون وزیر صمت  جناب مهندس صالحی نیا و هیئت همراه ایشان ،

اهداف شرکت فلزتراشان غرب مشهد

 • industry_finance

  همکاری و تعاون عمومی

  ترویج و تحکیم مشارکت ،همکاری و تعاون عمومی

 • industry_life_healthcare

  مشارکت اجتماعی و فرهنگی اعضاء

  تامین نیازهای مشارکت اجتماعی و فرهنگی اعضاء و کمک به تحقق عدالت اجتماعی

 • industry-tech

  تحقق اهداف فرهنگی

  تلاش در جهت تحقق اهداف فرهنگی انقلاب اسلامی

 • industry_other

   نیروی انسانی متعهد و متخصص

  تامین نیروی انسانی متعهد و متخصص جهت انجام فعالیت های شرکت

بهره برداری فاز 4 واحدهای صنفی تولیدی شرکت تعاونی فلزتراشان غرب مشهد – شهرک صنعتی توس

نیروی انسانی متعهد و متخصص

تامین نیروی انسانی متعهد و متخصص جهت انجام فعالیت های شرکت

تلاش در جهت تحقق اهداف فرهنگی

تلاش در جهت تحقق اهداف فرهنگی انقلاب اسلامی

تامین نیازهای مشارکت اجتماعی

تامین نیازهای مشارکت اجتماعی و فرهنگی اعضاء و کمک به تحقق عدالت اجتماعی

همکاری و تعاون عمومی

ترویج و تحکیم مشارکت ،همکاری و تعاون عمومی

شرکت تعاونی فلز تراشان غرب مشهد در آبان ماه سال ۱۳۸۸ به پیشنهاد اداره سامان دهی مشاغل شهرداری و همکاری و حمایت مدیریت صنف فلز تراش مشهد با رسالت سامان دهی تراش کاران مستقر در محور غرب مشهد در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید.

اخرین اخبار و اطلاعیه ها