تماس با ما

در صورت ارتباط با مدیریت اتحادیه فلزتراشان می توانید از این طریق اقدام نمایید.

    شما می توانید با این ایمیل در تماس باشید info@tfgco.ir

    اطلاعات تماس
    • iran
      تلفن: 35414828-051

      همراه مدیرعامل :   09153091085

    آدرس شرکت:

    شهرک صنعتی توس فاز 1 نرسیده به میدان دوم-ساختمان کوروش-طبقه اول واحد2

    آقای حمید عرفانی نیک

    آقای حمید عرفانی نیک

    مدیرعامل  09153091085

    آقای امیرگرگان سراج

    آقای امیرگرگان سراج

    رئیس هیات مدیره   09155036742

    آقای علی مرادی

    آقای علی مرادی

    نایب رئیس هیات مدیره  09153155338

    آقای مصطفی قناد

    آقای مصطفی قناد

    بازرس   09153083595

    آقای قاسم پیوندی یزدی

    آقای قاسم پیوندی یزدی

    بازرس   09151160415