فیلم مراسم آغازین فاز ۴

جهت دانلود فیلم ویدیویی مراسم آغازین ایجاد فاز ۴ کارگاهی شهرک صنعتی توس جهت ساماندهی و استقرار شرکت تعاونی فلز تراشان غرب مشهد اینجا کلیک نمایید.