سهامداران

غلامرضا آرش

محمد رضا زاده اشکذری

علیرضا فروزانفر

غلامرضا آل شیخ

مجید زارع چهچه

غلامعلی فهیمی نیا

علی اکبر آهنجان

مسعود زنگنه نیاز آبادی

حسین فیضی زاده جغری

مرتضی احمدی

سیدحسن ساداتی خادر

مهدی قانع حسن نیاءخباز

محمود احمدی جم

محمد ساقی

رضا کرمی

محمد حسین اخوان ثالث

محمدهادی سخدری

عبدالله کشمیری

مهدی اسحاقی زرمهری

محمدمهدی سخدری

رضا کفیلی

عبدالرحمان اسدی جرجانکی

حمید رضا سعیدی نجات

علی اکبر کلاته سیفری

محمد اسلمی نژاد

سعید سقاپیرمرد

امیر گرگان سراج

غلامحسین افتخاری راد

علی سیاران

محمد حسن گوهرنیا

برات محمد افراسیابی شغل آباد

سیدحسین سیدی

محمد لقمانی

مرتضی افشارمنش

یحیی شجاع کوه سفید

شرکت ماشین سازی رام راش

محمد رضا اکبری

مرتضی شجاع مشهدی

تعاونی ماشین کاری تراش

رضا برنا

غلامرضا شجاع مشهدی

تعاونی مجموعه کاران

سعید بهشتی

حسنعلی شهسواری علویجه

مرتضی مححق بایگی

جواد بهشتی سینی

حسین شیر دل

کاظم محمدی

حمید بهنام باقر زاده

قاسم صالحی فر

محمد محمدی

محمد حسن بیات

حمید صانعی

محمد رضا محمدی نیشابوری

صفیه بیات

تعاونی طراحی مهندسی صائن(قناد)

علی محمودی

محمدصادق بیات

محمد صادق طیبی

علی مرادی

قاسم پیوندی یزدی

مصطفی ظریف فرد

مرتضی مرادی کلاته

احمد پیوندی یزدی

جعفر ظهوریان صاحبدل

هادی مریدی

حمید رضا تازری

سید مجید عابدی شهری

ابراهیم مزروعی

حسین جلالی

محمد رضا عارفی

علیرضا معتقدی

محمد جواد جلیلیان کبیری

محسن عباسپور تربتی

محمد عطا منظری خواه

امید جنتی نسب

حمید عرفانی نیک

مهران موحدنوری

علی اکبر جنوبی سالار آباد

رضا عرفانی نیک

عباس مودب بیلندی

جواد حریمی

مهدی عسگری

رضا مهدیزاده بختیاری

مرتضی حسن پور دربانی

محسن عصار زاده

محمدرضا ناروئی

حسین حسن زاده یزدنیا

جواد علی مرادی مقدم خراسانی

علی اکبر نوروزیان

عباس حسنی

جواد علیزاده

محسن نوروزیان

حسین حسین پور

سید هادی علیزاده ابرده

مجید نوروزیان

سید حسن حسینی

حمید غفوری

مرتضی نوروزیان

حسین حقیقی مشهدی

وحید غفوریان قدسی

سلمان ورزنده

رضا حمزیان

سید علی اکبر فتاحی سانیج

سید سعید هاشمی

سعید خسرو پور تهرانی

نقی فتحی خراسانی

سید مهدی هدایتی

مهدی دزیانیان

تعاونی فلزتراشان

مهدی یدالهی

علیرضا رحیمی

مجتبی فرازی

مهدی یدالهی

علی اکبر رمضان زاده

احمد فرخنده پور

حسین یزدان پناه

نعمت ریخته گران خمسه

محمد فرخنده پور

علی اکبر یعقوبی