اطلاعیه دعوت به جلسه مورخ ۹۳/۴/۳

با سلام و احترام

تعاونی فلز تراشان غرب مشهد بدین وسیله از شما عضو محترم دعوت می نماید تا در جلسه روز سه شنبه مورخ ۹۳/۴/۳  رأس ساعت ۷/۵ صبح (بصرف صبحانه) که در محل مسجد امام رضا (ع) واقع در شهرک صنعتی توس برگزار می شود حضور به هم رسانید.

با تشکر

مدیریت تعاونی فلز تراشان غرب مشهد