ثبت نام در کلاسهای اوقات فراغت

دانلود آگهی کلاسهای طرح اوقات فراغت

پیرو آگهی کلاسهای طرح اوقات فراغت اعضاء و جهت ثبت نام در کلاسها و گرفتن معرفی نامه به دفتر تعاونی مراجعه نمایید.