اطلاعیه پیگیری ساخت و ساز

اعضاء محترم تعاونی فلز تراشان غرب مشهد لازم به ذکر است که متن نامه به صورت مکتوب با تصویر وکالت بلاعزل جهت آگاهی شما اعضاء محترم ارسال خواهد شد.

اطلاعیه پیگیری ساخت و ساز

متن وکالت نامه بلاعزل