اطلاعیه مهم تاخیر کار ساخت و ساز

باسلام وقبولی طاعات

به اطلاع اعضاءمحترم تعاونی می رساند:

به دلیل تاخیردرشروع کارساخت وسازبرای دریافت چک  مورخ ۹۳/۵/۱۰ اعضاء که نزد این شرکت تعاونی می باشد تا اطلاع ثانوی اقدام نخواهد شد.

باتشکر